Meer tijd om arbeidsovereenkomsten aan te passen

Premiedifferentiatie WW: meer tijd om arbeidsovereenkomsten aan te passen

17-12-2019

Hebt u vóór 1 januari 2020 werknemers voor onbepaalde tijd in dienst? Dan krijgt u 3 maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

U mag de lage premie toepassen als aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan:

• Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
• De arbeidsovereenkomst is schriftelijk.
• Er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgelegd, mag u toch de lage WW-premie toepassen. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door u en de werknemer is ondertekend. Bij de indicatierubriek 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' in de loonaangifte mag u dan 'ja' invullen. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn gekomen. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Uiterlijk voor 1 april 2020 moet u voor deze werknemers 1 van de volgende documenten in uw de loonadministratie hebben opgenomen:

• de door u en de werknemer ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, of
• het door u en de werknemer ondertekende schriftelijke addendum

Daaruit moet blijken dat de werknemer uiterlijk op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden en duurt de arbeidsovereenkomst wel voort na 31 maart, dan moet u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie betalen