Tip: mis het LIV voordeel niet!

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2020 bekend

Werkgevers krijgen over 2020 nog maar één soort lage-inkomensvoordeel (LIV). Dat voordeel per uur geldt voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Onlangs werd bekend welke uurloongrenzen voor 2020 precies zullen gelden.

2 december 2019 | Door redactie 

Om voor een werknemer het lage-inkomensvoordeel (LIV) te krijgen, moet een werkgever ervoor zorgen dat zijn uurloon gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is. Dat betekent dat werkgevers in 2020 LIV krijgen voor werknemers die minimaal € 10,29 en maximaal € 12,87 per uur verdienen. Dat staat in de rekenregels per 1 januari 2020.

Lage tegemoetkoming voor iedereen

Hoewel er over 2019 nog twee groepen werknemers voor het LIV zijn – van 100% tot en met 110% van het minimumloon en van meer dan 110% maar maximaal 125% van het minimumloon – is dat bij het LIV over 2020 niet meer het geval. Voor alle werknemers die 100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon verdienen, geldt dan het lage bedrag aan tegemoetkoming van € 0,51 per uur. De bovengrens is daarbij € 1.000 per werknemer per jaar.

Voor jeugd-LIV nog geen bedragen

De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) worden pas bekendgemaakt in de rekenregels per 1 juli 2020, omdat dan pas bekend is hoeveel het wettelijk minimumloon voor jongeren in 2020 hoger is dan in 2019. Dat komt door de tweede stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2019.