Weetjes

Nieuwe KOR per 2020

De kleineondernemersregeling (KOR). Nu is die nog gekoppeld aan hoeveel BTW u als BTWondernemer in een jaar moet afdragen. Vanaf volgend jaar is de nieuwe KOR gerelateerd aan de omzet. Is die minder dan € 20.000 excl. BTW, dan kunt u de regeling gebruiken. Bovendien kunnen ook bv's, stichtingen en verenigingen straks een beroep doen op de KOR. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

* u moet ondernemer voor de BTW zijn; 

* u moet als ondernemer in Nederland gevestigd zijn; 

* uw omzet is niet hoger dan € 20.000 excl. BTW per kalenderjaar. Niet alle omzet telt echter mee bij het bepalen van deze grens.

November 

Wilt u de nieuwe KOR direct vanaf1 januari 2020 gaan gebruiken, dan moet u zich vóór 20 november 2019 hiervoor aanmelden. Een deel van de ondernemers die nu al gebruikmaakt van de KOR, valt straks mogelijk automatisch onder de nieuwe omzetregeling. Wilt u er geen gebruik van maken, dan kunt u zich afmelden via het afmeldformulier dat u vindt op de website van de Belastingdienst.

Omzetgerelateerd vanaf 2020

Vanaf 2020 is een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro excl. BTW.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de nieuwe KOR met btw belast zijn. 

KOR-ondernemer wordt automatisch aangemeld

Een ondernemer die nu al de KOR toepast hoeft zich niet aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan. Ze krijgen echter nog wel een brief met uitleg over de nieuwe regeling waarin ook is opgenomen wat ze moeten doen als ze de vrijstellingsregeling niet willen toepassen.

Papierwinkel KOR

De KOR kan voor ondernemers flink schelen in de papierwinkel rond de BTW. Zo hoeven zij geen BTW-administratie bij te houden en geen BTW-aangifte te doen. Nu is de KOR nog gekoppeld aan hoeveel BTW een ondernemer jaarlijks moet afdragen. Maar vanaf 2020 is de regeling gerelateerd aan de omzet. Ondernemers die minder dan € 20.000 omzet excl. BTW per jaar draaien kunnen de KOR aanvragen. Bovendien geldt de regeling straks ook voor bv's, stichtingen en verenigingen.

Sweet sixteen
Als het aan het kabinet ligt, gaat er voor zzp’ers een minimumtarief gelden van € 16 per uur. Ook komt er een zelfstandigenverklaring voor zelfstandigen met een tarief van minimaal € 75 per uur.

MAXIMALE RENTE FAMILIEBANK

Ingekomen vraag:

Wij willen onze dochter helpen met een lening voor de aankoop van een huis. Hoe hoog mag de rente zijn? 

De rente mag niet te hoog zijn en ook niet te laag. In beide gevallen beschouwt de fiscus het deel dat te veel of te weinig wordt betaald als verkapte schenking. U kunt zonder fiscale consequenties 1,25 maal de huidige marktrente voor hypotheken vragen (bij gelijke looptijd en risico). Het percentage dat de Successiewet hanteert, 6%, is eveneens verdedigbaar. Bovendien houdt u er dan nog iets substantieels aan over als de herziening van box 3 per 2022 doorgaat.

Neem nog even uw verzekeringen door

Het is aan te raden om regelmatig te kijken of uw verzekeringen nog aansluiten op uw situatie. Mogelijk hebt u ingrijpend verbouwd, is uw assortiment aangepast, is uw omzet flink gewijzigd, enzovoort. Het zou namelijk vervelend zijn als u achteraf wordt geconfronteerd met een forse onderdekking en een uitkering die aanzienlijk lager is dan u had verwacht.

Negatieve spaarrente mag

Minister Hoekstra van Financiën wil geen verbod op negatieve spaarrentetarieven. Als argument draagt hij aan dat een negatieve rente op spaardeposito's voor consumenten vooralsnog niet aan de orde is. Een verbod op negatieve rente kan, aldus de minister, monetair beleid in de weg zitten en in een extreem scenario zelfs de financiële stabiliteit schaden. Andere landen zien het minder somber in dan onze minister. In België is zelfs een minimumrente van 0,11% vastgesteld. Overigens hanteert Van Lanschot sinds 1 juli bij vermogens vanaf € 2,5 miljoen al een negatieve rente. Op het moment van schrijven is die -0,25% voor saldi tot € 5 miljoen. Daarboven betaalt u -0,5%. Met andere woorden: als u daar € 10 miljoen parkeert, kost het u per jaar in elk geval €31.250! En dan hebben we het nog niet eens over de spaartaks gehad...

Sparen levert weinig meer op, maar het is nog wel de moeite waard om spaarrentes te vergelijken. Lees ons 'memorandum Veilig sparen met de hoogste rente'. De rentes vergelijkt u op www.spaarinformatie.nl

 Nieuw BTW nummer

De komende tijd krijgen eigenaren van eenmanszaken een nieuw BTWidentificatienummer toegestuurd. Een BTW-nummer is volgens een vaste manier opgebouwd (zie de infographic hieronder), maar daarin komt verandering. De toekenning van een nieuw BTW-nummer is nodig omdat het oude nummer het burgerservicenummer (BSN) bevat van ondernemers met een eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook (kunnen) leiden tot fraude.

Zakelijk De BTW-ondernemer moet het nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 gaan gebruiken voor zijn zakelijke contacten. Hij zal dus factuurpapieren, internetsite en andere communicatiemiddelen voor die tijd moeten aanpassen.

Prullenbak. De toekenning van dit nieuwe nummer wil niet zeggen dat het oude nummer de prullenbak in kan. Dit nummer moet hij nog wel blijven gebruiken voor zijn communicatie met de fiscus, dus voor het doen van de aangifte BTW. De ondernemer moet dus twee nummers naast elkaar blijven gebruiken. Een goede eindejaarstip!

Wet DBA - geen boetes

Wet DBA: 'geen' boetes tot 2021

De wet DBA voor zzp'er wordt tot 2021 niet gehandhaafd met boetes áchteraf. Wél komt er meer onderzoek naar schijnzelfstandigheid. Bedrijven en zzp'ers krijgen bij overtreding van de wet dan eerst een waarschuwing. Daarna kan er gewoon een boete of naheffing volgen.

Hoe toon je aan dat je als zelfstandig ondernemer werkt en niet eigenlijk een baan bij je opdrachtgever hebt. Is de relatie echt 'opdrachtgever en zzp'er'? Of eigenlijk 'werkgever en werknemer'? De Belastingdienst is zeer benieuwd naar het antwoord op die vraag.

Het blijkt moeilijk om die vraag simpel, snel en sluitend te beantwoorden. Dat bleek met de introductie van de modelovereenkomst en de wet DBA van Rutte 2. Die zorgde voor veel verwarring en discussie.

Het kabinet broedt nu op een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn: de opdrachtgeversverklaring. 

Handhaving en boetes wet DBA tot 1-1-2021

 1. Zzp'ers en hun opdrachtgevers betalen tot 1-1-2021 geen boetes of naheffingen. Dit geldt dus ook als de Belastingdienst achteraf constateert dat er eigenlijk geen sprake was van een opdracht voor een zzp'er, maar van een dienstverband. 
 2. Zzp'ers en hun opdrachtgevers betalen tot 1-1-2021 wel een boete of naheffing als zij na controle door de de Belastingdienst én na een waarschuwing de schijnzelfstandigheid voortzetten. De overheid gaat extra onderzoek doen naar bedrijven waarbij er een groot vermoeden van kwaadwillendheid is. Denk aan bedrijven die veel zzp'ers inhuren tegen zeer lage uurtarieven.  

  Een (hoger) uurtarief bepalen?

  In zes stappen naar een passende prijs. Gebruik de infographic om jouw uurtarief te berekenen.  En check of het tijd is om je tarief te verhogen.

  Download gratis PDF

Opdrachtgeversverklaring en minimumuurtarief

Koolmees wil dat werkgevers/opdrachtgevers straks in een webmodule gemakkelijk zelf kunnen bepalen of er sprake is van een opdracht voor een zzp'er. Die webmodule - ook wel de opdrachtgeversverklaring - gaat dan bijvoorbeeld in op de hoogte van het uurtarief.

Minimumuuratief zzp'ers

Een minimumuurtarief voor zzp'ers is straks een belangrijk criterium om schijnzelfstandigheid op te sporen.

Bijvoorbeeld: verdien je minder dan € 16,00 per uur? Dan is er wat dit kabinet betreft automatisch sprake van loondienst. Je kunt hiermee immers niet zelfstandig zorgen voor bijvoorbeeld je arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen

Uurtarief zzp'ers

< € 16

> € 16 - < € 75
 

> € 75 

Belastingdienst Loondienst Opdrachtgevers-verklaring

'Opt-out' loonbelasting

Uitleg

Minimumuurtarief zzp'er: verdien je minder dan € 16 per uur? 

Dan moet een opdrachtgever een contract aanbieden, bijvoorbeeld een nulurencontract. Volgens Rutte III is dit te laag om de risico's van ondernemen te kunnen opvangen.  

Je werkgever moet je in loondienst nemen.

Voor de middenmoot komt er een online opdrachtgevers-verklaring, waarin je klant vastlegt dat er echt geen sprake is van een dienstverband.

Het kabinet wil de criteria opstellen met mensen 'uit het veld', zowel zzp'ers als opdrachtgevers. 

Voor mensen met een hoog uurtarief komt er een 'opt-out' voor loon-belasting en de werknemers-verzekeringen.

 

Flexilisering arbeidsmarkt

In 2020 zal de discussie over zzp'ers en de flexilisering van arbeidsmarkt een hot topic blijven in de Tweede Kamer. De plannen voor de webmodule of opdrachtgeversverklaring zijn dus ook nog (lang) niet definitief. 

Lees ook: Opdrachtgeversverklaring: hoe zit dat?

Prinsjesdag 2019 - ondernemers

Prinsjesdag 2019 voor ondernemers

Voor het zevende jaar op rij verwacht de regering economische groei in 2020. Profiteert jouw bedrijf daar ook van? Je leest het in dit overzicht, met 6 belangrijke Prinsjesdag-maatregelen voor starters, zzp'ers en mkb'ers.

 1. Zelfstandigenaftrek omlaag
 2. Vennootschapsbelasting daalt minder hard
 3. Extra geld voor startups
 4. WBSO voor innovatie en onderzoek
 5. Btw-regels EU worden simpeler
 6. Kerstpakket onbelast

1. Zelfstandigenaftrek omlaag

Dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, dat was al bekend. We vertelden je eerder in dit artikel dat de regering het in fases zou doen. Nu is ook duidelijk geworden hoe groot die stappen worden. 

Dit jaar kun je als zelfstandige nog een bedag van € 7.280 euro van je jaarwinst aftrekken. Over dit bedrag hoef je dan geen belasting te betalen. Deze zelfstandigenaftrek wordt de komende 10 jaar verlaagd, in 2020 met € 280 en de jaren erna met € 250 per jaar. Uiteindelijk blijft er dan € 5.000 over.

Ontwikkeling zelfstandigenaftrek 2020 - 2028

Zo ziet die ontwikkeling er de komende jaren uit:

Ontwikkeling zelfstandigenaftrek  
2020 € 7.000
2021 € 6.750
2022 € 6.500
2023 € 6.250
2024 € 6.000
2025 € 5.750
2026 € 5.500
2027 € 5.250
2028 € 5.000

Minder voordeel dus voor jou als starter. Helaas. Meer over de zelfstandigenaftrek lees je in dit verhaal

2. Vennootschapsbelasting daalt minder hard

De vennootschapsbelasting gaat omlaag. Ook dat wisten we al. Voor kleinere en middelgrote bedrijven voor wie de winst onder de € 200.000 blijft steken, daalt de vennootschapsbelasting komend jaar al, van 19% naar 16,5%. Het jaar erop daalt deze eerste schijf nog verder, naar 15%. 

Maakt je bedrijf meer dan € 200.000 winst (je bent al even geen starter meer), dan betaal je volgend jaar nog steeds 25% belasting over het bedrag dat daarboven komt. Eerdere berichten hadden het over 22,5% in 2020.

Verlaging tweede schijf

Pas in 2021 is de verlaging voor deze tweede schijf een feit. Dan komt het tarief uit op 21,7%. Dat betekent meer fiscaal voordeel dus dan nu, maar is nog altijd minder dan het percentage van 20,5% waarover aanvankelijk werd gesproken.  

3. Extra geld voor startups

Speciale aandacht in de Miljoenennota dit jaar is er voor startups. Het kabinet reserveert een geldpotje om deze jonge techbedrijven te helpen. Het gaat in 2020 om een bedrag van 14 miljoen. De jaren erna blijft de geldkraan open, tot een bedrag van 65 miljoen.

Uit dit budget kunnen jonge bedrijven...

 • hun producten verder ontwikkelen.
 • geschikt personeel aannemen.
 • onderzoek laten verrichten.
 • Internationale markten ontdekken.

Hoe je als startup aanspraak kunt maken op het geld (want dat vraag je je nu natuurlijk af), is nog niet bekend.

Digital Trust Center

Verder heeft het kabinet in de plannen laten weten dat er in 2020 1,3 miljoen beschikbaar komt voor het zogeheten Digital Trust Center. Dat moet mkb'er helpen om veilig digitaal te ondernemen.

 

4. WBSO voor innovatie en onderzoek

Ontwikkel je een nieuw, innovatief product? Of doe je onderzoek naar technische knelpunten bij een toepassing? Dan heb je twee keer reden tot juichen. 

 1. Er komt extra geld voor technologisch onderzoek. 
  Vanaf 2020 stelt het kabinet 400 miljoen euro beschikbaar. Dat is een structureel bedrag wat wordt gestoken in de WBSO-regeling, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. 
 2. Je kunt vaker een aanvraag doen
  Vanaf komend jaar kun je 4 keer per jaar een aanvraag voor deze regeling. Dit is nu nog 3 keer per jaar. Ook hoef je de aanvraag minder lang van te voren in te dienen.

WBSO in een notendop

 • Elk jaar maken zo'n 14.000 ondernemers gebruik van de WBSO.
 • Deze regeling subsidieert de inzet van medewerkers die zich met technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen bezighouden.
 • De subsidie is in de vorm van een vermindering op de afdracht van de loonbelasting.
 • De subsidie bedraagt 50% van de loonkosten waarvoor R&D werkzaamheden worden uitgevoerd. Als starter kan het percentage zelfs oplopen tot 60%.

De Kleineondernemersregeling

Al eerder werd bekend dat de kleineondernemersregeling (KOR) verandert. Vanaf 2020 wordt de vrijstelling van de btw bepaald op basis van omzet in plaats van te betalen btw. Benieuwd wat de gevolgen zijn? Lees het in dit artikel over de KOR


7. Btw-regels EU worden simpeler

Mogelijk handel je over de grens, maar wel binnen de Europese Unie. Dan weet je dat het met de btw-regels nog wel eens een gedoe kan zijn. Wie draagt btw over, waar en wanneer precies? Dat is soms even uitzoeken.

Vanaf 1 januari van het komende jaar worden de btw-regels voor alle landen in de EU hetzelfde. Dat betekent minder administratieve rompslomp voor internationaal georiënteerde ondernemers. 

Check ook onze btw-calculator.

6. Kerstpakket onbelast

Als werkgever wil je soms iets extra's doen voor je mensen. Denk aan een sportabonnement, een laptop of een kerstpakket. Daarvoor is de zogeheten werkkostenregeling in het leven geroepen. Je mag dan vergoedingen tot een bepaald bedrag onbelast schenken. 

Nu geldt als regel:

 • 1,2% van de loonsom is onbelast.
 • Dit wordt de vrije ruimte genoemd.
 • Geef je meer cadeautjes, dan betaal je als werkgever 80% over het bedrag dat boven de 1,2% komt. 

Vrije ruimte opschroeven

Het kabinet gaat deze vrije ruimte in 2020 opschroeven. Vanaf dan geldt: tot de eerste € 400.000 van de gehele loonsom van alle werknemers geldt het belastingvrije tarief van 1,7%.

Je mag dus € 6.800 onbelast schenken. Voor het bedrag daarboven geldt een vrije voet van 1,2%. Dit is met name gunstig voor mkb'ers dus.

Een rekenvoorbeeld:

 • De loonsom die je kwijtbent voor allle werknemers bedraagt € 250.000. 
 • Volgens de huidige regels mag je tot € 3.000 euro onbelast schenken (1,2%)
 • Vanaf 2020 is dat bedrag € 4.250 (1,7%).

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor starters die uit de Miljoenennota komen. Op IkGaStarten houden we je natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen die voor jou als starter relevant zijn.