https://twitter.com/Luif_AdmBuro

----------------------------------------------

Bijgewerkt op 24-1-2020

Bron: Fiscalert

Box 3: dit kost het u in 2022

Mogelijk gaan we over twee jaar een stuk minder belasting betalen over ons spaargeld en stijgt de belasting op ander box 3-vermogen. Wat dit concreet voor u betekent, berekent u met onze calculator.

Ja, de box 3-heffing is voor spaarders onredelijk hoog. Dat heeft het kabinet inmiddels ook ingezien, al moest daarover wel eerst tot aan het Europese hof voor de mensenrechten worden geprocedeerd. En dus gaat box 3 stevig op de schop. Naar verwachting zal een daartoe strekkend wetsvoorstel binnen enkele maanden bij de Tweede Kamer worden ingediend. Als dat wordt aangenomen, wordt het spaarvermogen in box 3 straks niet langer belast met een te hoge heffing. Hoe dat precies in zijn werk gaat, heeft u al kunnen lezen in ons artikel ‘Spaartaksplannen: een verbetering?’ (FiscAlert oktober 2019, jrg 25 nr 8, p.20-22, online op www.fiscalert.nl fiscaal; een korte samenvatting geven we in het kader ‘2020 vs 2022’). Uit de reacties die we naar aanleiding van dit artikel kregen, bleek dat u graag wilt weten wat dat in uw situatie concreet betekent. Dat snappen we. Daarom hebben we een calculator ontwikkeld die in één oogopslag laat zien hoe groot het verschil is.

2020 en 2022

Van 2001 tot en met 2016 was het fictieve rendement voor het hele box 3-vermogen gesteld op 4 procent. Inmiddels zijn er — na veel druk vanuit politiek en samenleving — drie fictieve rendementsschijven gekomen, waardoor de onevenredig zware belasting op spaargeld bij kleinere vermogens iets is teruggenomen. Toch doet het er op dit moment nog steeds niet toe of u met uw box 3-vermogen spaart, belegt of een tweede woning heeft. Sparende huishoudens met grotere box 3-vermogens leiden nog steeds zeer concrete en zeer forse verliezen door de fictieve rendementsaannames.

Omdat de druk om hier wat aan te doen door de gevoerde procedures fors is toegenomen, heeft het kabinet een flinke wijziging voorgesteld die per 2022 moet worden ingevoerd. Op basis van deze plannen wordt straks onderscheid gemaakt tussen twee categorieën box 3-vermogen: ‘spaargeld’ en ‘overig vermogen’ (alles wat géén spaargeld is). Net als nu al het geval is, zullen de forfaitaire rendementen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de werkelijke rendementen. Bovendien komt er een vrijstelling waardoor — in elk geval bij de huidige rentestand — meer dan vier ton spaarvermogen feitelijk van belastingen is vrijgesteld.

Addertje

Maar er zit een addertje onder het gras. Onder ‘spaargeld’ vallen namelijk alléén bankrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s. De rest — beleggingen, vakantiehuizen, overig onroerend goed, maar ook via een familiebanklening uitgeleend vermogen, papieren schenkingen etcetera — zal straks onder ‘overig vermogen’ vallen. U wordt dus nog steeds geacht de door de overheid vastgestelde rendementen te maken, die niet per se in de buurt komen van het werkelijke voordeel.

vakantiehuisjes

Een echtpaar met € 61.692 aan spaargeld (de huidige vrijstelling in box 3) en een vakantiehuisje van € 250.000 dat met een hypotheek van een ton is gefinancierd, betaalt nu € 919 belasting in box 3 en straks € 3.151. Een verschil van ruim € 2.230 per jaar, waarmee het aanhouden van een vakantiehuisje ineens een stuk minder aantrekkelijk wordt.

 familiebank

Een echtpaar met € 400.000 aan spaargeld betaalt straks geen belasting in box 3. Besluiten ze echter € 100.000 uit te lenen via de familiebank, dan kost ze dat € 1.584 aan belasting. Het voordeel van de familiebank wordt daarmee straks kleiner dan onder het huidige stelsel.

 schenking op papier

Heeft u op papier geld geschonken aan uw kinderen? U kunt dan straks 3,03% van die papieren schenking als schuld in mindering brengen op het forfaitaire rendement dat u moet aangeven. Bij uw kinderen is echter 5,33% van de schenking belast. Bij elkaar gaat dit dus jaarlijks (5,33% – 3,03%) x 33% = 0,76% belasting kosten. Als de plannen in de huidige vorm doorgaan, is aflossen van de lening wellicht het overwegen waard.

 beleggen

Beleggen wordt vanaf 2022 zwaarder belast, maar dat wil niet zeggen dat u maar beter kunt gaan sparen. Sparen wordt weliswaar fiscaal voordeliger, maar de rente is nagenoeg 0%. Kijk dus niet alleen naar de belasting die u betaalt, maar ook naar het rendement dat het vermogen u (na belasting) oplevert. U moet 5,33% rendement aangeven dat met 33% belast wordt. De belastingdruk is dan (5,33 x 33% =) 1,76%. Maakt u met al uw beleggingen samen méér rendement dan dit percentage, dan groeit uw vermogen nog steeds.

Calculator

Om te laten zien wat de verschillen tussen de huidige en de voorgestelde vermogensrendementsheffing concreet voor u betekenen, hebben we de huidige en de nieuwe spaartaks (uitgaande van de nu bekende gegevens) naast elkaar gezet in onze ‘Box 3-calculator 2020 en 2022’ (u vindt hem op www.fiscalert.nl calculatoren). Hiermee kunt u eenvoudig berekenen wat u in 2022 meer (of minder) betaalt.

Berekening

Laten we eens kijken wat dat betekent als u en uw fiscaal partner samen 100.000 euro aan spaargeld, 200.000 euro aan obligaties en 200.000 euro aan aandelen hebben. Het totale box 3-vermogen bedraagt dan 500.000 euro. In 2020 levert dit vermogen een belast forfaitair rendement op van 14.981 euro. In 2022 is dat op grond van de voorgestelde regels 20.610 euro. De te betalen belasting in box 3 stijgt dan van 4.494 euro in 2020 (0,9 procent van uw totale vermogen) naar 6.801 euro in 2022 (1,36 procent van uw totale vermogen).Vanaf 2022 betaalt u in dit voorbeeld over hetzelfde vermogen dus 0,46 procent méér belasting (2.307 euro) omdat het grootste deel daarvan wordt ingedeeld in de categorie ‘overig vermogen’ (beleggingen e.d.). Aangezien de rendementen nog steeds fictief zijn, worden de obligaties, zoals het zich nu laat aanzien, op dezelfde manier belast als uw aandelenbeleggingen.

CONCLUSIE

De door het kabinet gepresenteerde plannen zijn ‘richtinggevend’ van aard. Het is dus hoe dan ook verstandig het definitieve wetsvoorstel af te wachten voordat u actie onderneemt. Voor nu is het voldoende als u ervoor zorgt dat u flexibel bent en blijft. Denk wel een keer extra na voordat u uw box 3-vermogen steekt in zaken die u niet snel kunt liquideren. Zo kunt u — als dat nodig mocht zijn — eenvoudig aanpassingen doen in de samenstelling van dat vermogen.

2020 VS 2022

In 2020 doet het er niet toe hoe uw vermogen (spaargeld, beleggingen, etcetera) is samengesteld:

 forfaitair rendement

van € 0 t/m € 72.797: 1,80%

van € 72.797 t/m € 1.005.572: 4,22%

méér dan € 1.005.572: 5,33%

 vrijstelling

€ 30.846 (€ 61.692 voor fiscaal partners)

 schulden

schulden boven een niet-aftrekbare drempel van € 3.100 per persoon worden op het box 3-vermogen in mindering gebracht

 belastingtarief

30%

 Vanaf 2022 is wèl relevant hoe uw box 3-vermogen is samengesteld*:

  bezittingen

 forfaitair rendement spaargeld: 0,09%

 forfaitair rendement overig vermogen: 5,33%

  schulden

 een forfaitair percentage van 3,03% van de schuld wordt afgetrokken van het rendement in box 3

  vrijstelling

 Per persoon is de eerste € 400 forfaitair rendement in box 3 onbelast; dit komt overeen met een vrijstelling van (400 ÷ 0,09% =) € 444.444 voor spaargeld en met een vrijstelling van (400 ÷ 5,33% =) € 7.504 voor overig vermogen

  belastingtarief

 33%

 * indien de box 3-bezittingen vóór aftrek van schulden méér waard zijn dan € 30.846 p.p.

 Ga naar onze website     Klik om het allerlaatste nieuws te zien op onze Twitter-pagina: http://www.twitter.com/luif_admburo

  

Bijgewerkt op 20-12-2019

Heel Holland Schenkt

December is de feestmaand. En de maand waarin we het meeste weggeven. 11 tips om dat fiscaal zo slim mogelijk te doen.

 

1. Benut de jaarlijkse vrijstellingen
In 2019 mogen ouders jaarlijks maximaal € 5.428 belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als ze gescheiden zijn. Misschien heeft u geen (klein)kinderen en/of heeft u ook nog nichtjes, neefjes, buren of vrienden aan wie u zou willen schenken. Voor schenkingen aan hen geldt de algemene vrijstelling van € 2.173. Het maakt niet uit hoe oud de ontvanger van de schenking is. Schenkingen tot en met de vrijstelling hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst. En u hoeft er ook niet voor naar de notaris.

 

2. Benut de verhoogde vrijstelling
Als ouders kunt u uw kinderen tussen hun 18de en 40ste éénmalig een hoger bedrag schenken in plaats van de normale vrijstelling. Het gaat daarbij om maximaal € 26.040 zonder bijzondere bestemming òf € 54.246 voor een dure studie òf € 102.010 voor de eigen woning. De hoge vrijstelling van € 102.010 voor de eigen woning geldt niet alleen tussen ouders en kinderen. Ook grootouders, ooms, tantes, buren, vrienden, enzovoorts mogen dit bedrag éénmalig schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar.

 

Een notariële akte is alleen verplicht als u schenkt voor een dure studie (schenkingsvrijstelling € 54.246). Wilt u een jubelton schenken? Lees dan eerst het artikel ‘Lang leve de jubelton?’ (FiscAlert januari 2019, jrg 25 nr 1, p.20-22, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).

 

3. Schenk aan 40-plussers
Is degene aan wie u bijvoorbeeld een jubelton zou willen geven de leeftijdsgrens van 40 jaar al over? Als hij of zij een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die wel aan de leeftijdscriteria voldoet, kunt u nog steeds met gebruikmaking van de hoge vrijstelling schenken.

 

Dit geldt trouwens ook als het gaat om samenwoners die elkaars partner zijn voor de schenkbelasting (zie het item ‘Samenwoners’ in de online Adviesservice op www.fiscalert.nl voor de voorwaarden).

 

4. Schenk de top eraf!
Heeft u een aanzienlijk vermogen? Dan kan het voordelig zijn om grotere belaste schenkingen te doen. Voor zover de erfenis (na aftrek van de vrijstelling) per erfgenaam per overlijden groter is dan zo’n € 125.000, valt deze namelijk in een hoger tarief (zie het kader ‘Tarieven 2019’). Als u naast de vrijstelling het bedrag van de eerste tariefschijf van afgerond € 125.000 zou schenken, scheelt dat bij schenkingen aan kinderen (20 – 10 =) 10%, bij schenkingen aan (achter)kleinkinderen (36 – 18 =) 18% en bij de rest (40 – 30 =) 10% aan erfbelasting.

 

5. Schenk op papier
Wilt u vermogen overhevelen, maar houdt u het geld liever nog even in uw portemonnee? Dat kan. U gaat naar de notaris en laat daar een akte opmaken wegens ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’. Of u spaart notariskosten uit en kiest voor ‘schenken-en-teruglenen’, vooral geschikt voor situaties waarin de gewone jaarlijkse schenkingsvrijstelling niet wordt overschreden. Gebruik de notariële schuldigerkenning alleen voor grotere bedragen, zoals de éénmalig verhoogde vrijstelling van € 26.040.

 

Bij ‘schenken en teruglenen’ is een goede uitvoering essentieel. U vindt ons ‘stappenplan schenken & teruglenen’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads. Lees ook het artikel ‘Het geheim van schenken en teruglenen’ (FiscAlert mei 2019, jrg 25 nr 5, p.15, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).

 

6. Schenk herroepelijk
Stel, u heeft net een leuk bedrag geschonken en u heeft het geld onverhoopt toch zelf nodig. Of de ontvanger gaat niet goed met het geld om. Of verliest zijn baan en dreigt in de bijstand te komen waardoor hij verplicht zou kunnen worden eerst het eigen vermogen — waaronder uw schenking — op te eten. Dit is te ondervangen door bij de schenking vast te leggen dat de schenking herroepelijk te maken. U moet dat dan wel gelijk met de schenking vastleggen.

 

LET OP: Zet op de bankoverschrijving onder mededelingen de tekst ‘herroepelijke schenking zie akte d.d. .........’, en bewaar het afschrift heel goed. U vindt een ‘schenkingsakte met clausules’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

 

7. Schenk met uitsluiting...
Wilt u niet dat de koude kant bij een eventuele scheiding aanspraak op de schenking maken? Maak dan gebruik van de ‘uitsluitingsclausule’ (ook wel ‘anti-schoonzoonbepaling’ genoemd). Een uitsluitingsclausule moet u direct bij het doen van de schenking opnemen, en bij voorkeur schriftelijk vastleggen. Vermeld op de bankoverschrijving bijvoorbeeld ‘schenking met uitsluitingsclausule (zie akte d.d. .........)’. Het met terugwerkende kracht opnemen van een uitsluitingsclausule is niet rechtsgeldig.

 

Lees ook het artikel ‘Uitsluitingsclausule bij schenken’ (FiscAlert mei 2017, jrg 23 nr 5, p.23, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven). Een model-uitsluitingsclausule vindt u in onze ‘Schenkingsakte met clausules’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.

 

LET OP: Van geld dat op een gezamenlijke rekening terecht komt, is lastig aan te tonen dat het slechts één persoon toebehoort. De ontvanger van de schenking kan het bedrag dus het best op een aparte bankrekening zetten. Bij een eventuele scheiding is dan eenvoudig vast te stellen hoeveel er nog van het geld over is.

 

8. …of met insluiting
Sinds 2018 trouwen we in Nederland niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. De hoofdregel is nu dat schenkingen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Met een zogenaamde ‘insluitingsclausule’ (de tegenhanger van de uitsluitingsclausule) kunt u ervoor zorgen dat de schenking toch in de huwelijksgemeenschap valt. Maar pas op: de insluitingsclausule is alleen effectief als de ontvanger hetzij onder de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd, hetzij huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt met een (eventueel beperkte) huwelijksgemeenschap waarin is overeengekomen dat schenkingen in de gemeenschap kunnen vallen.

 

Insluitingsclausules zijn onderdeel van financiële planning om erfbelasting te besparen. Win dus altijd deskundig advies in voordat u hiertoe overgaat!

 

9. Let op verrekening met erfdeel
Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat het ene kind iets meer geschonken krijgt dan het andere. Bij schenkingen die op of na 1 januari 2003 zijn gedaan, wordt een schenking niet meer automatisch verrekend met de erfenis. Wilt u dat wel, dan kunt u dat vastleggen met onze ‘schenkingsakte met clausules’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads. Vermeld op de overschrijving van de schenking ‘niet vrij van inbreng’ en bewaar een kopie van het bankafschrift!

 

U kunt dit ook met terugwerkende kracht regelen, maar dan alleen bij testament (via de notaris).

 

10. Stel tijdig een notariële volmacht op
Als u door ziekte of om andere redenen niet meer in staat bent uw (financiële) zaken zelf te regelen, is het fijn als er een notariële volmacht is. In die volmacht kunt u onder meer laten opnemen dat de gevolmachtigde (uw kind of een ander vertrouwenspersoon) in uw naam elk jaar een bedrag ter grootte van de vrijstelling (meer mag ook) kan schenken aan kinderen en/of (achter)kleinkinderen.

 

Meer informatie in het artikel ‘Notariële volmacht en levenstestament’ (FiscAlert juni 2019, jrg 25 nr 6, p.18-19, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).

 

11. Doe aangifte
Krijgt u méér geschonken dan de normale jaarlijkse vrijstelling? Dan moet u als ontvanger aangifte doen. U moet dus ook aangifte doen als u een beroep kunt doen op de éénmalig verhoogde vrijstelling. Schenkingen uit 2019 moeten vóór 1 maart 2020 zijn aangegeven.

 

Doe aangifte door in te loggen op www.belastingdienst.nl ➤ Mijn Belastingdienst.

 

PAS OP VOOR DEZE VALKUILEN

 

■ te veel schenken
Schenk pas als u het geld zelf kunt missen. Zorg eerst zelf voor een goede verzorgde oude dag. Is dat goed geregeld, dan wordt het tijd om ook eens aan uw (klein)kinderen te denken.

 

■ te vroeg schenken
Wilt u uw kind financieel helpen met het kopen van een huis, aflossen van de hypotheek of de verbouwing van zijn woning? Vaak is lenen fiscaal nóg voordeliger dan schenken omdat de rente — waar de fiscus aan meebetaalt — niet voor de bank is maar binnen de familie blijft. Overweeg daarom in ieder geval te wachten met schenken tot kort voor de 40ste verjaardag.

 

■ te laat schenken
Schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker zijn gedaan, worden bij de nalatenschap opgeteld, waarna de verschuldigde erfbelasting wordt berekend. Dit geldt overigens niet voor schenkingen die worden gedaan met een beroep op de éénmalig verhoogde vrijstelling (jubelton e.d.).

 

■ ‘eindeloos’ schenken en teruglenen
Als u jaar in jaar uit via schenken en teruglenen vermogen overhevelt, kan het bedrag flink oplopen. In de praktijk zien wij soms dat de schuld aan de kinderen nagenoeg het hele vermogen van de ouders omvat terwijl ook de rentelasten flink oplopen. Wanneer u zóver gaat is er echter geen voordeel meer, want de kinderen moeten wel vermogensrendementsheffing betalen over de hoge vordering.

 

■ rente van schuldigerkenning niet betalen
De rente op notariële schuldigerkenningen moet u betalen. Betaalt u geen rente, dan bespaart u geen erfbelasting omdat het schuldigerkende na uw overlijden alsnog in de erfenis valt. Achterlopen met de rente mag, zolang u vóór uw overlijden maar bij bent. Aangezien dat in de praktijk lastig kan zijn, kunt u maar beter gewoon op tijd betalen. Bewaar de bewijzen van alle rentebetalingen.

 

■ box 3 vergeten
Heeft u te weinig box 3-vermogen om vermogensrendementsheffing te betalen — bijvoorbeeld omdat uw vermogen voornamelijk uit uw eigen woning bestaat — en betalen de beoogde ontvangers van een schenking wèl belasting in box 3 omdat ze méér vermogen hebben dan € 30.846 (bedrag 2020) per fiscaal partner? Begin dan niet te vroeg met het overhevelen van vermogen, ook niet op papier. Dat geldt ook als u in box 3 ‘slechts’ 0,54% belasting betaalt en de ontvanger 1,27% of zelfs 1,60%. De besparing op de erfbelasting wordt dan al snel ongedaan gemaakt door de extra inkomstenbelasting in box 3!

 

■ toeslagen vergeten
Houd niet alleen rekening met uw eigen financiële positie, maar ook met die van de ontvanger. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat een schenking ook van invloed kan zijn op de toeslagen. Als het vermogen van de ontvanger te hoog wordt, kan dat honderden euro’s aan toeslagen kosten!

 

Klik om de tarieven te zien:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tarieven-schenkbelasting

 

* samenwonende partners kunnen recht hebben op dezelfde vrijstellingen en tarieven als gehuwden en geregistreerd partners. Zie het item ‘Samenwoners’ in de online Adviesservice op www.fiscalert.nl voor de voorwaarden.

 

Meer Schenken & erven

 

• Benut de schenkingsvrijstellingen
• Overweeg een levenstestament
• Jubelton schenken? Zo doe je dat!
• Haal de top van de erfenis af
• Schenken of lenen?
• Samenwoners: voorkom hoge erfbelasting!
• Schenk met uitsluiting
• Notariële volmacht en levenstestament
• Laat de kleinkinderen erven
• Het geheim van schenken en teruglenen

 

 

 

 

Bijgewerkt op 13-9-2019

Haal de top van de erfenis af

Bij grotere vermogens kan het voordelig zijn om grotere belaste schenkingen te doen. Weliswaar zijn de vrijstellingen van schenk- en erfbelasting niet gelijk, de tarieven zijn dat wel en dus kan schenken een forse besparing opleveren als het belaste deel van de toekomstige erfenis (het bedrag dat, na aftrek van de vrijstelling, overblijft) groter is dan zo’n € 125.000 per erflater per erfgenaam. Schenk bijvoorbeeld naast de vrijstelling het bedrag van de eerste tariefschijf van, afgerond, € 120.000. Deze € 120.000 wordt dan niet belast met 20% erfbelasting maar ‘slechts’ met 10%. En dat is toch weer een besparing van € 12.000!

Slim & voordelig schenken

Bijna iedereen kan besparen op de erfbelasting. Hoe? Door tijdens het leven een deel van het vermogen fiscaal voordelig over te dragen. En zo doet u dat het handigst!

In principe is over elke erfenis erfbelasting verschuldigd. Er zijn vrijstellingen. Voor partners en kinderen zijn die hoog (zie het kader ‘Tarieven schenk- en erfbelasting 2018’). Over het meerdere betalen ze 10 tot 20 procent erfbelasting. Is de familieband verder verwijderd of ontbreekt die, dan is de vrijstelling zeer beperkt en kan de erfbelasting oplopen tot 40 procent.

Aangezien voor de schenkbelasting dezelfde tarieven gelden als voor de erfbelasting, valt er stevig op de erfbelasting te besparen door nog tijdens het leven te schenken. En dat is dan ook voor veel mensen een belangrijke reden om dat te doen, in de wetenschap dat het maximaal benutten van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen in combinatie met een goed testament vaak al voldoende nalatenschapsplanning is. Uiteraard moet u er wel voor zorgen dat er genoeg overblijft voor uzelf. Dus hoe pakt u dit handig aan?

Maak elk jaar gebruik van de vrijstellingen

In 2018 mogen ouders hun kinderen jaarlijks maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als ze gescheiden zijn. Voor grootouders geldt de algemene vrijstelling van 2.147 euro (samen). Het maakt niet uit hoe oud de ontvanger van de schenking is. De schenking hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst en u hoeft er ook niet voor naar de notaris.

TIP: Opa’s en oma’s: door direct aan kleinkinderen te schenken, bespaart u dubbel erfbelasting. U vermijdt de erfbelasting bij uw eigen overlijden, en u slaat meteen de (in beginsel belaste) stap van schenken/erven van kind naar kleinkind over.

Geen kinderen? Wel schenken!

Als u geen kinderen heeft, kunt u ook aan (groot)ouders, broers, zussen, neven, nichten en anderen schenken. Daarvoor geldt een vrijstelling van 2.147 euro per persoon per jaar (bedrag 2018). U kunt elk jaar tot de vrijstelling belastingvrij schenken.

Schenk een ‘jubelton’

Dankzij de inmiddels fiscaal ingeburgerde hoge éénmalige schenkingsvrijstelling (de ‘jubelton’) is het mogelijk tot 100.800 euro (bedrag 2018) belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Het mooie aan deze regeling is dat ze echt voor iedereen geldt, zolang de ontvanger (of diens echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner) meerderjarig maar nog geen 40 is. Handig voor (groot)ouders die aan hun (klein)kinderen willen schenken, voor tantes en ooms die aan hun nicht of neef willen schenken, maar ook voor buren en voor vrienden.

Vraag deskundig advies over de fiscale en financiële gevolgen voor schenker èn ontvanger, vóórdat u van deze mogelijkheid gebruik maakt. En lees ook het artikel ‘De jubelton onder de loep’ (FiscAlert maart 2018, jrg 24 nr 3 p.21-23, online op www.fiscalert.nl schenken & erven).

Schenk op tijd

Schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker zijn gedaan, worden door de fiscus beschouwd als verkrijging uit de nalatenschap. Het bedrag van de schenking wordt dan bij de nalatenschap opgeteld, waarna de verschuldigde erfbelasting wordt berekend volgens het toepasselijke tarief.

De ‘180-dagenregel’ geldt niet voor schenkingen die worden gedaan met een beroep op de éénmalig verhoogde vrijstelling (jubelton, verhoogde schenking van ouders naar kind). Dit biedt dus ruimte om de erfbelasting (aanzienlijk!) te verlagen.

Schenk de top eraf!

Hoewel de vrijstellingen anders zijn, wordt schenken op precies dezelfde wijze belast als erven. Schenken aan kinderen kan dus een forse besparing opleveren als het belaste deel van de toekomstige erfenis (het bedrag dat na de vrijstelling overblijft dus!) groter is dan zo’n 123.000 euro per erfgenaam. Als u naast de vrijstelling het bedrag van de eerste tariefschijf van afgerond 123.000 euro zou schenken, scheelt dat bij schenkingen aan kinderen (20 – 10 =) 10 procent, bij schenkingen aan (achter)kleinkinderen (36 – 18 =) 18 procent en bij de rest (40 – 30 =) 10 procent aan erfbelasting.

 Overweeg op papier te schenken

Houdt u het geld liever nog even in uw portemonnee maar wilt u op termijn wel vermogen overhevelen? U kunt naar de notaris voor een zogenaamde ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’, ook wel ‘papieren schenking’ genoemd: het geld verlaat uw vermogen niet maar de ontvanger krijgt een vordering op u — voor later. U bent fiscaal verplicht daadwerkelijk jaarlijks rente te betalen (6 procent), anders wordt na uw overlijden alsnog erfbelasting over het bedrag geheven. De notaris is uiteraard niet gratis en vooral als u elk jaar een klein stukje van uw vermogen wilt overhevelen naar uw kinderen, wegen de kosten (rente, notaris) niet op tegen de baten. Eigenlijk is de notariële schuldigerkenning alleen het overwegen waard als u grotere bedragen wilt schenken, bijvoorbeeld de éénmalig verhoogde vrijstelling (25.731 euro in 2018). Schenken en terug lenen is een makkelijker èn goedkoper alternatief en vooral geschikt als u binnen de gewone jaarlijkse schenkingsvrijstelling blijft. U maakt het geld daadwerkelijk over aan de ontvanger — laten we aannemen uw kind. Na verloop van tijd kunt u van uw kind geld lenen. U kunt het helemaal zelf doen.

 Een goede uitvoering is essentieel. Gebruik het ‘stappenplan schenken en terug lenen’, te vinden op www.fiscalert.nl downloads.

Pas op voor box 3!

Heeft u te weinig box 3-vermogen om vermogensrendementsheffing te betalen — bijvoorbeeld omdat uw vermogen voornamelijk uit uw eigen woning bestaat — en betalen de beoogde ontvangers van een schenking wèl belasting in box 3 omdat ze méér vermogen hebben dan 30.000 euro (bedrag 2018) per fiscaal partner? Begin dan niet te vroeg met het overhevelen van vermogen, ook niet op papier.

 Dat geldt ook als u in box 3 ‘slechts’ 0,61 procent belasting betaalt en de ontvanger 1,30 procent of zelfs 1,61 procent. De besparing op de erfbelasting wordt dan al snel ongedaan gemaakt door de extra inkomstenbelasting in box 3!

Schenk herroepelijk

Stel, u heeft net een leuk bedrag geschonken en u heeft het geld onverhoopt toch zelf nodig. Of de ontvanger gaat niet goed met het geld om. Of verliest zijn baan en dreigt in de bijstand te komen waardoor hij verplicht zou kunnen worden eerst het eigen vermogen — waaronder uw schenking — op te eten. Dit is te ondervangen door bij de schenking vast te leggen dat de schenking herroepen kan worden. 

Hoe u herroepelijk kunt schenken leest u in het artikel ‘Schenken? Doe het herroepelijk!’ (FiscAlert mei 2018, jrg 24 nr 5, p.23, online op www.fiscalert.nl schenken & erven). Voor de schenkingsakte gebruikt u natuurlijk de ‘Schenkingsakte met clausules’ (downloaden op www.fiscalert.nl downloads). 

Schenk met uitsluiting

Wilt u niet dat de koude kant bij een eventuele scheiding aanspraak op de schenking kan maken? Maak dan gebruik van de ‘uitsluitingsclausule’ (ook wel ‘anti-schoonzoonbepaling’ genoemd). Een uitsluitingsclausule moet u direct bij het doen van de schenking opnemen, en bij voorkeur schriftelijk vastleggen. Vermeld op de bankoverschrijving bijvoorbeeld ‘schenking met uitsluitingsclausule (zie akte d.d. ...)’. Het met terugwerkende kracht opnemen van een uitsluitingsclausule is niet rechtsgeldig.

Lees ook het artikel ‘Uitsluitingsclausule bij schenken’ (FiscAlert mei 2017, jrg 23 nr 5, p.23, online op www.fiscalert.nl  schenken & erven). Een model-uitsluitingsclausule vindt u in de ‘Schenkingsakte met clausules’ op www.fiscalert.nl  downloads.

LET OP: Van geld dat op een gezamenlijke rekening terecht komt, is lastig aan te tonen dat het slechts één persoon toebehoort. De ontvanger van de schenking kan het bedrag dus het best op een aparte bankrekening zetten. Bij een eventuele scheiding is dan eenvoudig vast te stellen hoeveel er nog van het geld over is.

Stel tijdig een notariële volmacht op

Als u door ziekte of om andere redenen niet meer in staat bent uw (financiële) zaken zelf te regelen, is het fijn als er een notariële volmacht is. In die volmacht kunt u onder meer laten opnemen dat de gevolmachtigde (uw kind of een ander vertrouwenspersoon) in uw naam elk jaar een bedrag ter grootte van de vrijstelling (meer mag ook) kan schenken aan kinderen en/of (achter)kleinkinderen.

SCHENKEN OF LENEN?

Wilt u uw kind helpen met het kopen van een huis? Of wilt u uw kind geld geven voor aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van het recht van erfpacht of onderhoud of verbetering van zijn huis? U kunt natuurlijk altijd geld schenken, maar vaak is lenen fiscaal nóg voordeliger. Omdat de rente — waar de fiscus aan meebetaalt — niet voor de bank is maar binnen de familie blijft, is het in veel gevallen aantrekkelijker om juist voor de ‘familiebank’ te kiezen en het geld niet te schenken.

E I G E N  W O N I N G

Profiteer van de lage hypotheekrente

Door de huidige, historisch lage rentestand betalen veel mensen met een vaste rente teveel voor hun hypotheek. Is dat ook bij u het geval, overweeg dan over te sluiten. Zelfs als u ‘vergoedingsrente’ (de opvolger van de ‘boeterente’) moet betalen, levert oversluiten in veel gevallen voordeel op. Niet alleen omdat u bespaart op de rente, maar ook omdat u toekomstige rente naar voren haalt. Aangezien het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek de komende jaren afneemt door de verlaging van de belastingtarieven èn door de stapsgewijze beperking van het maximumtarief van naar 37% in 2023, krijgt u op deze manier méér belasting terug!

Oversluiten is voordelig als u alle kosten heeft terugverdiend vóór het verstrijken van de huidige vaste renteperiode. Vraag een pro-forma boeterenteberekening aan en laat u eventueel adviseren door een onafhankelijk adviseur. Kijk niet alleen naar uw eigen bank: oversluiten bij een andere bank kan nóg meer voordeel opleveren. Hypotheekrentes vergelijkt u op www.hypotheekrente.nl

LET OP: Oversluiten kan onvoordelig uitpakken bij een hypotheek waarbij u belastingvrij kapitaal opbouwt voor het aflossen van uw hypotheek, zoals bij (bank)spaarhypotheken. En ook als u verhuisplannen heeft, is oversluiten niet raadzaam: na een verhuizing betaalt u geen boeterente bij een nieuwe hypotheek.

Bewaar nota’s verbouwing goed

Heeft u uw eigen woning verbouwd en heeft u daarvoor geld geleend? Dan is het van belang dat u de verbouwingsnota’s en betaalbewijzen goed bewaart. Niet voor vijf jaar, maar gedurende de hele periode dat u de rente op die lening aftrekt voor de inkomstenbelasting (meestal dertig jaar). Dit is het gevolg van een recente uitspraak van de Hoge Raad (HR 19 april 2019, nr 18/03134, ECLI: NL:HR:2019:629, na te lezen op www.rechtspraak.nl).

Denk aan 2031

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek die dateert van vóór 2001 en waarvan u de rente tot nu toe jaarlijks kon aftrekken? Realiseer u dan dat de aftrek van de rente voor deze hypotheek met ingang van 2031 verdwijnt. Wellicht is het verstandig om vanaf nu maandelijks wat extra geld te reserveren om (een deel van) de lening te zijner tijd af te lossen of de extra lasten te kunnen betalen. Op die manier voorkomt u dat uw huis in 2031 — dat is al over 12 jaar! — een blok aan uw been wordt.

Nu tot € 10.000 subsidie voor woningisolatie

Het is mogelijk om subsidie (SEEH, subsidie  energiebesparing eigen huis) aan te vragen voor woningisolatie die is uitgevoerd en betaald vanaf 15 augustus 2019. Per woning is het mogelijk om tot € 10.000 subsidie te krijgen. Op die manier kan ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd worden. De regeling kent wel voorwaarden. Zo moeten er minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen worden uitgevoerd, geldt de regeling alleen voor woningen waar u zelf in woont en moeten de maatregelen uitgevoerd worden door één of meer deskundige bedrijven. De SEEH-regeling loopt vanaf 15 augustus tot en met 31 december 2020. Daarna is subsidie mogelijk via de ISDE-regeling. Voor deze regeling is een totaalbudget beschikbaar van € 84 miljoen.

Overweegt u energiebesparende maatregelen en wilt u voor deze subsidie in aanmerking komen? Lees dan eerst goed alle voorwaarden. Meer informatie, waaronder de voorwaarden en een rekentool waarmee u uw subsidie kunt berekenen, vindt u op www.rvo.nl.

S P A R E N

'Negatieve spaarrente lijkt onvermijdelijk'

Het zal niet meer lang duren voordat consumenten rente moeten gaan betalen over hun spaargeld. In een artikel in het FD leggen analisten uit waarom zij dat verwachten. Reden is de verwachte renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) volgend zomer. Op dit moment is de depositorente -0,4% en de verwachting is dat die verder zal dalen naar -0,7%. Deze rente 'krijgen' Nederlandse banken over kasgeld dat zij dagelijks overhouden en verplicht bij de ECB stallen (de rente is negatief, het kost ze dus 0,7%) . Op dit moment gaat het om bij elkaar € 138 mrd. Dat kost ze nu al € 550 miljoen rente. Het kan bijna niet anders of banken moeten die kosten gaan doorberekenen aan de consument, aldus de analisten in het FD.

Help! Sparen levert niets meer op…

Nog nooit kregen we zó weinig rente op ons spaargeld. Daarom geven we u 12 manieren om er méér uit te halen.

Veel mensen sparen voor de lange termijn om hun vermogen te laten renderen. Maar wat als grootbanken slechts drie honderdste van een procent (ja, u leest het goed!) op spaargeld geven, zoals nu het geval is? Als dat nog een tijdje zo doormoddert, schiet dat niet erg op. Sterker nog, wie spaart, teert fors in op z’n vermogen door de inflatie (gemiddeld rond de 2 procent) en de vermogensrendementsheffing in box 3. De grote vraag is dan ook: waar valt nog wèl wat te halen?

1

Overweeg een spaardeposito

Het heeft absoluut zin om uw spaarrekening(en) ten minste één keer per kwartaal kritisch tegen het licht te houden. De rente op een vrij opneembare spaarrekening bij grootbanken is zo goed als nul. Voor spaarders die het geld voor een korte periode — denk aan een jaar — niet nodig hebben, valt er nog wel wat te halen. Zo leveren de deposito’s van een jaar bij NIBC Direct momenteel 0,66% rente op en bij Yapi Kredi bank en LeasePlanbank een fractie minder, namelijk 0,65%. Bij een saldo van € 50.000 levert dat ruim € 300 op en da’s toch snel verdiend! Leg bij voorkeur niet meer dan het maximaal door het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag in (€ 100.000 per rekeninghouder per bank, dus € 200.000 bij een en/of-rekening). Houd rekening met de rentebijschrijvingen, dan spaart u altijd veilig!

Hoe u de beste aanbieders vindt en waar u op moet letten, leest u in ons ‘Memorandum Veilig sparen met de hoogste rente’, te downloaden op www.fiscalert.nl downloads. Een overzicht van de actuele rentetarieven kunt u onder meer vinden op www.spaarinformatie.nl. En kijk ook eens op www.vanspaarbankveranderen.nl

2

Los dure leningen af

Heeft u naast spaargeld dure consumptieve leningen? Dat is niet handig, want u betaalt véél meer voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Op de meeste spaarrekeningen krijgt u momenteel tussen de 0% en 0,5% rente, terwijl u voor een consumptieve lening op dit moment al snel tussen de 4% en 8% rente per jaar betaalt. Bovendien kunt u uw box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere box 3-tegoeden, vanwege de drempel van € 3.100 per persoon (2019). Los daarom alle consumptieve leningen af met spaargeld. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u bespaart èn rente èn vermogensrendementsheffing in box 3 (over de drempel).

3

Ga sparen in de BV

Speciaal voor notoire spaarders met een paar ton vrij beschikbaar spaargeld: overweeg een Spaar-BV. Spaargeld dat ondergebracht is in een Spaar-BV telt niet mee bij uw box 3-vermogen. Bijkomend voordeel: u beperkt ook de mogelijk nadelige gevolgen van de ‘vermogenstoets’ bij andere regelingen. Wacht wel even met de oprichting van de Spaar-BV tot na Prinsjesdag 2019, als bekend is hoe de regelgeving voor belastingjaar 2020 eruit ziet.

4

Kijk ook eens naar microkredieten

Wilt u meer rendement op uw spaargeld dan via een spaarrekening en tegelijkertijd iets goeds met uw geld doen? Dan kan het verstrekken van microkredieten een aantrekkelijke optie zijn. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s), zoals het Fair Share Fund van Triodos en het Microkredietfonds van ASN dat in samenwerking met Novib werd gesticht, verstrekken kleine leningen aan mensen in ontwikkelingslanden. Beide fondsen zijn beursgenoteerd en de rendementen van de afgelopen jaren zijn gemiddeld tussen 2% en 4% op jaarbasis. Door spreiding over veel ontwikkelingslanden, veel individuele leners (het gaat om kleine bedragen) en leningen met korte looptijd lijkt het risico beperkt. Bovendien hebben fondsbeheerders inmiddels aanzienlijke ervaring opgedaan. Het blijft wel een belegging, dus in tegenstelling tot de spaarrekening is er een risico op waardedalingen, bijvoorbeeld bij politieke onrust. Via Lendahand (4 F’jes in onze rubriek Op de deurmat van april 2017) kunt u vanaf € 50 lenen aan ondernemers in opkomende economieën, zoals de Filipijnen, Colombia, Ghana, Mongolië, Zambia of India. Met microkrediet helpt u iemand anders met het opbouwen van een toekomst en krijgt u zelf in veel gevallen extra rendement op uw spaargeld. Meer informatie op www.lendahand.com

Past dit bij u? Beleg dan een beperkt deel van uw totale vrij beschikbare vermogen in microfinancieringen.

5

Richt een familiebank op

Help uw kind bij de financiering van een woning door het oprichten van een ‘familiebank’. Op die manier creëert u een win-win-winsituatie: uw spaargeld levert flink meer op dan bij de bank en de fiscus betaalt mee! Bovendien is de familiebanklening in veel gevallen fiscaal (en dus ook financieel) een stuk voordeliger dan geld schenken.

Wilt u meer weten over deze handige ‘fiscale truc’? U vindt alle informatie op www.fiscalert.nl (zoeken op ‘familiebank’).

6

Overweeg een ondernemersbank

Het principe van de familiebanklening kan ook interessant zijn als het geld wordt uitgeleend aan een ondernemer. Dat kent andere risico’s dan lenen voor de eigen woning, dus beoordeel (van tevoren!) of het uitlenen van geld aan een ondernemer past bij uw risicoprofiel. Door een ‘ondernemersbank’ op te richten en uw spaargeld aan de onderneming van bijvoorbeeld uw kind uit te lenen, gaat die winst niet naar de bank maar blijft het binnen de familiekring. U krijgt als geldverstrekker een hogere rente op uw spaargeld dan bij de bank. En de betaalde rente is aftrekbaar van de winst van de onderneming, dus feitelijk betaalt de fiscus mee. Uiteraard zorgt u er wel voor dat lening en rente zakelijk zijn en dat de leningsovereenkomst onder gebruikelijke voorwaarden wordt afgesloten.

Meer informatie in het artikel ‘De FiscAlert Ondernemersbank’ (FiscAlert december 2016, jrg 22 nr 10, p.22-23, online op www.fiscalert.nl fiscaal).

7

Investeer in uw eigen huis

U kunt een deel van uw spaargeld ook investeren in de verbetering of het onderhoud van uw woonhuis. Of een schilderbeurt van de gevel. Het geld heeft u dan weliswaar uitgegeven en u krijgt er ook geen rente meer over, maar daar staat woongenot (en doorgaans een waardestijging van uw woning) tegenover. Denk ook aan zaken die zichzelf in de loop der jaren terugverdienen door een lagere energierekening, zoals de aanschaf van zonnepanelen, dubbel glas en vloer-, dak- en spouwmuurisolatie. Op www.milieucentraal.nl kunt u zien wat het oplevert. Uw huis krijgt ook nog eens een energiezuinig(er) label, en ook dat kan de waarde van uw woning verhogen.

8

Stort extra geld in uw (bank)spaarhypotheek

Nu worden we allemaal geacht onze hypotheek ten minste annuïtair af te lossen, maar vóór 1 januari 2013 was de (bank)spaarhypotheek de meest afgesloten hypotheekvariant. Deze manier van financieren heeft als voordeel dat de einduitkering gegarandeerd is en dat de hypotheekrente is gekoppeld aan de hoogte van de spaarrente in de spaarpolis. Daarbij geldt het principe: hoe hoger de hypotheekrente, des te lager de spaarpremie (bij een hoge rente gaat de vermogensopbouw tenslotte sneller). Is uw huis op die manier gefinancierd en heeft u veel spaargeld? Een extra storting kan de moeite waard kan zijn. U profiteert van de hogere rente op deze belastingvrije geblokkeerde spaarrekening, uw maandelijkse lasten nemen af en/of de looptijd wordt verkort. Tegelijk bespaart u belasting omdat uw box 3-vermogen naar box 1 verhuist. Bespreek de mogelijkheden eens met uw bank.

9

Los uw hypotheek af

Als de hypotheek u netto meer kost dan uw spaargeld oplevert, is het soms lonend om uw aflossingsvrije of annuïtaire hypotheek af te lossen. De lage spaarrentetarieven van dit moment zouden dus een aanleiding kunnen zijn om uw eigen situatie eens onder de loep te nemen. Met onze calculator ‘Hypotheek aflossen 2019’ (www.fiscalert.nl calculatoren) kunt u uitrekenen hoeveel het (deels) aflossen van de hypotheek u oplevert. De calculator houdt rekening met de te betalen hypotheekrente, de ontvangen rente over spaargeld, de belastingheffing in box 3 en het eigenwoningforfait. Maak de vergelijking met de rente van een deposito met een looptijd die overeenkomt met de rentevastperiode van uw hypotheek. Bespreek een voornemen om af te lossen altijd met een financieel adviseur. Of bel de Adviesservice van FiscAlert.

LET OP: U kunt pas weer bij uw geld zodra u uw huis heeft verkocht en verhuisd bent naar een huurwoning of een goedkopere koopwoning. Stop daarom geen geld in een woning dat u in de toekomst nog nodig denkt te hebben, zeker niet nu de hypotheekrente historisch laag is!

10

Vul uw pensioen aan

Heeft u aantoonbaar pensioentekort? Om uw pensioen te zijner tijd aan te kunnen vullen, mag u een aftrekbaar bedrag voor een lijfrente opzij zetten. Dat is aantrekkelijk als de toekomstige uitkeringen tegen een lager inkomstenbelastingtarief zullen worden belast dan het tarief waartegen de premies nu worden afgetrokken. En het mooie is dat het kapitaal niet in box 3 zit, waardoor het buiten de jaarlijkse vermogensrendementsheffing valt. Hoeveel u maximaal kunt aftrekken, hangt af van uw jaar- en reserveringsruimte. U kunt die berekenen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/lijfrentepremie. Bovendien kan via banksparen veel meer worden opgebouwd dan via sparen in privé (dat wordt in box 3 belast). Vergelijk de aanbieders op www.123lijfrente.nl en www.moneywise.nl. Voor een beleggingsvariant (ook in de index) kunt u bijvoorbeeld terecht bij DeGiro en Brand New Day.

Het bedrag dat u in de belastingaangifte over 2019 wilt aftrekken, moet uiterlijk op 31 december 2019 bij uw bank of verzekeraar zijn bijgeschreven.

11

Ga beleggen

De meeste mensen doen aan sparen èn beleggen. Het rendement is natuurlijk afhankelijk van de verhouding tussen beide en dat geldt ook voor het risico. Heeft u flink wat spaargeld en kunt u wat meer risico lopen met uw vermogen? Overweeg dan wat meer naar de beleggingskant te schuiven. Maar bepaal wel altijd eerst uw persoonlijke risicoprofiel, want het ene beleggingsdoel vereist wat meer voorzichtigheid dan het andere. Waar heeft u het geld straks voor nodig? Uw pensioen, de studie van de kinderen of zomaar? En wat is uw beleggingshorizon? Hoe korter de horizon, hoe terughoudender u moet zijn met beleggen. Heeft u beleggingservaring en, niet onbelangrijk, ligt u — of, erger nog, uw wederhelft — wakker van dalende koersen? Kortom, doe eerst de risicoprofieltest op www.fiscalert.nl calculatoren).

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beleggen in individuele aandelen, actief handelen en vermogensbeheer ten koste gaan van het rendement. Beleg daarom liever passief in een combinatie van goed gespreide beleggingsfondsen en aandelenindextrackers. Lees ons ‘Stappenplan Beleggen’ (FiscAlert december 2017, jrg 23 nr 10, p.18-19, online op www.fiscalert.nl sparen & beleggen).

12

Creëer waarde (in uzelf)

Een belangrijke tip van superbelegger Warren Buffett: de beste investering is een investering in jezelf. Warren Buffett — inmiddels 89 — leert nog iedere dag bij. Creëer dus waarde voor uzelf door cursussen, opleidingen en bijscholing voor een beroep te volgen. U zult zien dat het loont!

Fiscaal heeft het ook zin, althans: dit jaar nog. Het ziet ernaar uit dat de aftrek van studiekosten (‘scholingsuitgaven’) per 2020 wordt afgeschaft en vervangen door een waarschijnlijk minder gunstige subsidieregeling. Betaal daarom zoveel mogelijk scholingsuitgaven in 2019!